skip to Main Content
Need Help? Call us today at 1-800-123-45678

Wat doet een accountant eigenlijk? Een accountant verschaft de zogenaamde stakeholders zoals directie, aandeelhouders, banken, overheden, etc zekerheid over de juistheid en volledigheid van de financiƫle rapportages zoals jaarrekeningen en balansen.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is wettelijk verplicht bij de jaarrekening van grotere ondernemingen zoals beursgenoteerde bedrijven en verschillende overheidsorganisaties zoals gemeenten. Niet alle accountants mogen deze wettelijk verplichte controles uitvoeren.

Soorten accountants

De registeraccountant (RA) heeft een universitaire opleiding en staat ingeschreven in het accountantsregister van het NIVRA. RA’s zijn gebonden aan strenge wettelijke eisen. Er zijn ook Accountant Administratieconsulenten (AA), zij zijn op HBO-niveau opgeleid en staan ingeschreven bij de beroepsorganisatie NOvAA. Zij verrichten veelal (controle)diensten voor middelgrote en kleine organisaties.

Jaarrekening samenstellen

Een accountant die voor een klant de jaarrekening opmaakt en openbaar maakt, voegt er een samenstellingsverklaring bij. Zijn deskundigheid en beroepsvoorschriften moeten ervoor zorgen dat het samenstellen van de jaarrekening op kwalitatief hoog niveau plaatsvindt.

Boekhouder of accountant?

Inhoudelijk bestaan er eigenlijk weinig verschillen in de rol van een boekhouder of een accountant. De verschillen zitten vooral in de bevoegdheden. Een accountant heeft de bevoegdheid om verklaringen af te geven. Een boekhouder kan dat alleen als het om kleinere bedragen gaat.

Boekhouder is goedkoper

Een boekhouder of administratiekantoor is meestal goedkoper dan een accountant, zeker als u niet verplicht bent verklaringen af te geven. Maar ook voor het het inschakelen van een boekhouder kunt meerdere offertes aanvragen.