skip to Main Content
Need Help? Call us today at 1-800-123-45678

Wat houdt de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) in?

Gevolgen van het coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact over de hele wereld. Niet alleen op medisch gebied, maar ook de economie wordt getroffen. Vandaar dat het kabinet maatregelen getroffen heeft om ondernemers te helpen. De Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW) is onderdeel van deze maatregelen. Wij raden u zeker aan om contact op te nemen met een payrollbedrijf dat u kan adviseren over alle nieuwe regels en maatregelen die er getroffen worden. Zij doen immers meer dan alleen uw administratie overnemen! Voor nu vertellen we graag meer over de NOW.

Wat is de NOW?

De NOW is een loonkostensubsidie. Hij wordt voor 3 maanden aan de werkgever verstrekt, en gaat in vanaf maart 2020. Als ondernemer kunt u deze subsidie ook aanvragen met terugwerkende kracht. U komt er dus nog steeds voor in aanmerking. Als werkgever bent u verplicht om het loon door te betalen, maar u krijgt hier dan tot 90% van vergoed. Deze regeling geldt niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor flexwerkers en oproepkrachten.

De NOW-maatregelen

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de NOW-subsidie zijn dat u geen medewerkers ontslaat op basis van de dalende omzet tijdens de periode dat u de subsidie ontvangt. Ook moet u minimaal 20% omzetverlies verwachten. De aanvraag geldt voor 3 maanden, en kan eventueel verlengd worden met nogmaals 3 maanden. De hoogte van de subsidie hangt af van hoeveel omzet wegvalt:

  • Valt 25% van uw omzet weg, dan ontvangt u 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Valt 50% van uw omzet weg, dan ontvangt u 45% van de loonsom van de werkgever.
  • Valt 100% van uw omzet weg, dan ontvangt u 90% van de loonsom van de werkgever.

NOW-subsidie aanvragen

Het aanvragen van de NOW-subsidie kan via het UWV. Gebaseerd op uw aanvraag zult u een voorschot ontvangen. Dit voorschot kan tot 80% bedragen. Achteraf wordt er dan besloten wat de werkelijk daling in uw omzet is geweest. Ook wordt er vastgesteld wat de uiteindelijke loonsom was. De correctie wordt gebaseerd op deze factoren.

Hulp van een payrollbedrijf

De nieuwe regels, maatregelen en wetten die getroffen worden voor ondernemers kunnen tijdens deze coronacrisis erg verwarrend zijn. Heeft u personeelsgerelateerde vraagstukken? Wist u dat u dan ook de hulp in kunt schakelen van een payrollbedrijf? Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wetgeving! Wij raden u zeker aan om eens contact op te nemen met zo’n bedrijf en te vragen wat zij voor u kunnen betekenen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *